Täze önümler

 • Hytaýda arzan bahadan ýörite çap edilýän açyk ekstruziýa asma tagtasy

  Hytaýda arzan bahadan ýörite çap edilýän açyk ekstruziýa asma tagtasy

  Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Şanhaý, Hytaý Marka ady: Marlene material: PVC, PVC + Kalsiniň galyňlygy: 0.9mm, 1.0mm, 1,1mm, 1,2mm, 1.3mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3 mm Ölçegi: 25.4 sm ýa-da 22,9 sm ýa-da 20.32 sm giňligi gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyp önümiň ady: Moda Europeewropa we Amerika stil moda basgançak tagtasy Hytaý PVC film örtükli tagtanyň açar sözi: Moda Europeewropa we Amerika stiliniň moda basgançaklary Hytaý PVC film örtükli tagtasy Reňk: Customi saýlamak we kabul etmek üçin 26 reňk ...

 • Täze innowasion önüm ekologiýa taýdan arassa material pvc daşky diwar paneli

  Täze innowasion önüm ekologiýa taýdan arassa material pvc daşky diwar paneli

  Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Şanhaý, Hytaý Marka ady: Marlene material: PVC, PVC + Kalsiniň galyňlygy: 0.9mm, 1.0mm, 1,1mm, 1,2mm, 1.3mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3 mm Ölçegi: 25.4 sm ýa-da 22,9 sm ýa-da 20.32 sm giňligi gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyp önümiň ady: Moda Europeewropa we Amerika stil moda basgançak tagtasy Hytaý PVC film örtükli tagtanyň açar sözi: Moda Europeewropa we Amerika stiliniň moda basgançaklary Hytaý PVC film örtükli tagtasy Reňk: Customi saýlamak we kabul etmek üçin 26 reňk ...

 • 8 Inch Pvc Daşky Dik Daşky Diwar Reňkli Winil Siding

  8 Inch Pvc Daşky Dik Daşky Diwar Reňkli Winil Siding

  Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Şanhaý, Hytaý Marka ady: Marlene material: PVC, PVC + Kalsiniň galyňlygy: 0.9mm, 1.0mm, 1,1mm, 1,2mm, 1.3mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3 mm Ölçegi: 25.4 sm ýa-da 22.9 sm ýa-da 20.32 sm giňligi gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyplamak Önümiň ady: 10 inç 5D DL Gollandiýaly aýlaw winil gaplaýyş paneli tagtasy üçin Amerikan aýlawy Açar söz: 10 dýuým 5D DL Gollandiýaly aýlaw winil gaplaýyş paneli Amerikan aýlawy Diwar reňki üçin: Saýlamak we kabul etmek üçin 26 reňk Ulanylyşy: Ofis binasy, hassahana ...

 • Winil gapdal paneli pvc daşky diwar örtükli üçek plastinka pvc potolok

  Winil gapdal paneli pvc daşky diwar örtükli üçek plastinka pvc potolok

  Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Şanhaý, Hytaý Marka ady: Marlene material: PVC, PVC + Kalsiniň galyňlygy: 0.9mm, 1.0mm, 1,1mm, 1,2mm, 1.3mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3 mm Ölçegi: 25.4 sm ýa-da 22.9 sm ýa-da 20.32 sm giňligi gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyplamak Önümiň ady: 10 inç 5D DL Gollandiýaly aýlaw winil gaplaýyş paneli tagtasy üçin Amerikan aýlawy Açar söz: 10 dýuým 5D DL Gollandiýaly aýlaw winil gaplaýyş paneli Amerikan aýlawy Diwar reňki üçin: Saýlamak we kabul etmek üçin 26 reňk Ulanylyşy: Ofis binasy, hassahana ...

 • UPVC köpükli ekstruziýa profilleri

  UPVC köpükli ekstruziýa profilleri

 • Diwar paneli izolýasiýa edilen daşky reňkler Pvc Siding

  Diwar paneli izolýasiýa edilen daşky reňkler Pvc Siding

  PVC Daşarky diwar gapdal J zolak PVC daşarky diwar gapdal J zolak asma tagtalar üçin gyrasy ýapylýan aksessuar hökmünde ulanylýar, adatça gapy we penjire gabyklarynyň töwereginde, gerbin sütünleriniň töwereginde we asma tagtalaryň kesilen ýüzlerinde ulanylýar.Önüm PVC J zolak materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 55mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama düzedişleri Gelip çykyşy Hytaý PVC daşky diwar asma tagtasy plastiniň bir görnüşi ...

Maslahat berilýän önümler

UPVC köpükli ekstruziýa profilleri

UPVC köpükli ekstruziýa profilleri

diwar panelleri pvc tagtasy wpc tagtasy diwar daşky fasad paneli siding üçin

diwar panelleri pvc tagtasy wpc tagta diwar daşky ...

Önümiň jikme-jiklikleri Önüm PVC Daşarky diwar gapdal asma tagtanyň materialy PVC-U Ölçegi 4m * 24 sm galyňlygy 1,2 mm Agramy 2.65KG Reňk ak, sary, çal… .köpleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama düzedişleri Gelip çykyşy Hytaý PVC daşky diwar asma tagtasy, binanyň daşky diwary üçin ulanylýan esasy korpus hökmünde pvc görnüşli plastmassa görnüşidir;örtmek, goramak we bezemek roluny oýnaýar.1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we daşarky täsir ...

Diwar paneli izolýasiýa edilen daşky reňkler Pvc Siding

Diwar paneli izolýasiýa edilen daşky reňkler Pvc Siding

PVC Daşarky diwar gapdal J zolak PVC daşarky diwar gapdal J zolak asma tagtalar üçin gyrasy ýapylýan aksessuar hökmünde ulanylýar, adatça gapy we penjire gabyklarynyň töwereginde, gerbin sütünleriniň töwereginde we asma tagtalaryň kesilen ýüzlerinde ulanylýar.Önüm PVC J zolak materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 55mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama düzedişleri Gelip çykyşy Hytaý PVC daşky diwar asma tagtasy plastiniň bir görnüşi ...

Moda ýeke ýüzi emeli araçäk pvc feýting çin öndüriji bag çit

Moda ýeke ýüzi emeli hed pvc fencin ...

100% täze plastmassa materialy 1. Bejeriş mugt 2.Gaty çydamly 3. Agaç bolup işlenip bilner 4. Süýümsiz / Aýaz subutnamasy 5. Kömeleklere we mör-möjeklere duýgur däl 6. Zäherli maddalary daşky gurşawa çykarmaýar 7.Gara çydamly / poslama garşy / UV garşy 8. Çüýremeýän / çydamly däl 9. Doly ululykdaky ululyklar we ş.m. 10. Fermer, ferma, ýol, bina, bagbançylyk, bagbançylyk we ş.m. giňden ulanylýar.

HABARLAR

 • PVC daşky diwar asma tagtasy näme?PVC daşky diwar asma tagtasyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  PVC daşky diwar asma tagtasy UPVC materialyndan ýasalan daşky diwar plastinkasydyr.Esasan binanyň daşky diwaryna gury asma gurluşyk usuly bilen asylýar, daşky diwar bezegi we daş-töweregi roluny ýerine ýetirýär.PVC daşky diwar asma tagtasy ...

 • PVC spot bazar bahasy ilki aşaklady, soň bolsa fewral aýynda ýokarlandy

  1. Bahalaryň tendensiýasy Işewür klublar tarapyndan gözegçilik edilýän maglumatlara görä, fewral aýynda PVX-iň (6389, 21.00, 0.33%) bazary ilki pese gaçdy, soň ýokarlandy we umumy pese gaçmak birneme azaldy.1-nji fewralda içerki içerki PVX bahasy 6350 ýuana / tonna, ortaça bahasy 6310 ýuana / t ...

 • PVC geljekde kem-kemden dikeldiler.

  Gözleg, sary fosforyň bazar bahasynyň soňky döwürde ýokarlanmagynyň ýokarlanandygyny we kompaniýanyň işine oňyn täsir etjekdigine garaşylýar.Hlor -alkali himiýa pudagynyň geljekki tendensiýasy barada aýdylanda bolsa, kompaniýa chl üpjünçiliginiň ...

 • PVC: Wagt garaşyň

  [PVC: Wagtyna garaşmak] Esasy esaslar: streamokarky akym ýokary başlaýar we täze enjam (400,000 tonna) indiki aýda doly önümçilige ýakyn bolar.Aşakdaky zawodlaryň ýüki köpeldi, ýöne önümçilik zynjyryny saklamak basyşy gaty ulydy.PVC girdejileri gowulaşdyrmak we N-de giňişleýin girdeji ...

 • Ykdysady näbellilikleriň öňünde bezeg bezegi durnukly oýunçy bolup galýar (2)

  “Versatex Building Products” -iň satuw we marketing boýunça wise-prezidenti Rik Kapres, pes tehniki materiallara islegiň artýandygyny görýär we PVC-iň agaç ýaly adaty materiallardan paý aljakdygyny çaklaýar.“Umumy isleg käbirleri gowşasa-da, biz ...